แครอท

แครอท ฟื้นฟูตับได้ดี

แครอท มีสารสกัดทำให้ช่วยฟื้นฟูตับได้ดี