ดูดไขมันเหนียง ด้วย Body tite ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่มีแผลเป็น

การดูดไขมันใต้คาง หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าการดูดไขมันเหนียงนั่นเอง สะอาด สะดวกปลอดภัย ไม่เจ็บ แนะนำโดย รัตตินันท์คลินิก